Гүйцэтгэх цех

  • some-image
  • some-image
  • some-image
  • some-image
  • some-image
  • some-image
  • some-image

Гүйцэтгэх цех

Гүйцэтгэх цехэд арьсыг хүлээж авсаны дараа агрегат машин дээр жигд будаж, лакдаж бэхжүүлсэний дараа арлаж, будгийн тогтворыг сайжруулна. Үүний дараа арьсны талбайг хэмжин бэлэн бүтээгдэхүүн болох хувцас, бээлийний савхи, гутлын шевро, хром, дотор, сарьс,  цүнх жижиг эдлэлийн арьсыг хэрэглэгчдэд хүргэнэ.

Top